Brist på digital kompetens i styrelser på Åland?

Det har i Sverige förekommit en diskussion om eventuell brist på digital kompetens i styrelserummen för de stora bolagen. En undersökning bland Styrelseakademiens medlemmar visar att endast 20 % av dessa är digitalt kunniga. Undersökningen visar samtidigt att 70 % av företagen anger att de inte har fastställt en vision som bygger på de nya digitala möjligheterna. 

DI Digital har gjort en egen undersökning av OMXS30-bolagen. Även denna undersökning visar att endast 2 av 10 av styrelsemedlemmarna har digital kompetens. DI Digital definierar ledamöter med digital kompetens som sådana som tidigare haft ledande positioner inom IT- eller telecom-branschen. I artikeln uttalar sig Sara Öhrvall angående bristen på digital kompetens:

Att styrelsen helt saknar den kompetensen kan bli ett problem. Dels för att styrelsen inte ställer rätt frågor till ledningen, dels för att ledningen inte får gehör för stora investeringar som krävs. Man sätter heller inte fokus på rätt frågor att diskutera.

Hur ligger det till bland styrelserna på Åland? Jag passade på att göra en snabb koll av styrelserna på Åland och ser att den digitala kompetensen (enligt DI Digitals definition) är låg – uppskattningsvis snäppet lägre än vad som framkommit i de svenska undersökningarna.

Ofta verkar denna kompetens snarare finnas på ledningsnivå i företagen, något Sara Öhrvall påpekar risker med i citatet ovan.

digital kompetens åland

Lämna en kommentar